76720762_2462964273769487_8013963105191067648_o

Çözgüt

Çözgütlerimiz hakda

VACE müşderiler üçin bir gezeklik çözgüt hödürleýär.LED lehimlemekden, komponentleri emele getirmekden, ýerüsti bejermekden gurnama çenli esasy komponentleriň we prosesleriň 80% -den gowragy içerde metal gaýtadan işlemek, CNC, gurallar, SMT we hereketlendiriji önümçilik, demir ýol ýygnamak we ş.m. tamamlanýar.

biz

Terezisi

Gowşuryş mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin köpçülikleýin önümçilik

2
5

Awtomatlaşdyryş

Amal çykdajylaryny azaltmak we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin awtomatlaşdyryş

Standartlaşdyrma

Hilini üpjün etmek we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin standartlaşdyryň

4
3

Modully

Durmuşa geçirmegi çaltlaşdyrmak we ösüş sikllerini gysgaltmak üçin modully

Bir duralga

Esasy komponentleriň 85% -i öýde ýasalan

5
çözgütlerimiziň gymmaty

Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň