rhdage

Has köp aýlaň

Biz hakda

Wanju yşyklandyryşy, potolok çyrasy, aşaky yşyk, yşyk çyrasy, yşyk çyrasy we ş.m. ýaly täjirçilik yşyklandyryşlaryny dizaýn etmekde, öndürmekde ýöriteleşen LED yşyklandyryş pudagyndaky hünärmen kompaniýalaryň biridir, häzirki wagtda 30295 inedördül metr meýdany tutýan 800 işgäri bar. şol sanda 80-den gowrak tehniki we hil gözegçiligi işgärleri we 60,000 birlikden gündelik taýýar önüm öndürýän 7 önümçilik ussahanasy.

Gözläň

Faktlar we sanlar

 • Önümçilik
  .Yllar

  Önümçilik

 • Iş tejribesi
  .Yllar

  Iş tejribesi

 • Patentler
  +

  Patentler

 • Işgärler
  +

  Işgärler

 • Inersenerler
  +

  Inersenerler

 • Dünýä derejesindäki zawod

  Dünýä derejesindäki zawod

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.
Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

+ Häzir tabşyryň

Tüweleme

bütin dünýäde meşhur marka

3b7bce09

Bäsdeşlik strategiýasy

“Vace” bilen müşderileriňize tapawutly bahany getirmek üçin bäsdeşlik strategiýamyz.

Çözgüt

VACE, professional akylly durmuş we akylly gurluşyk dolandyryş çözgüdi ODM hyzmatdaşyňyzdyr.

 • Çözgütler
wqg
wg
Gepleşeliň
Islegleriňizi anyklamaga kömek edip bileris.
+ Biz bilen habarlaşyň